Moin advies en functionele specificatie

is een werkbank voor het analyseren van nieuwsberichten en het prepareren van een nieuwsbrief daarover. Van verschillende leveranciers stromen berichten binnen (RSS en XML) die door de menselijke analist beoordeeld, gerubriceerd en aangepast moeten worden. Binnen korte tijd worden honderden berichten samengevat in een overzichtelijk, volgordelijke nieuwsbrief toegespitst op de wensen van de klant kwa structuur, informatie en opmaak.

In dit Advies is een functionele specificatie voor Moin ontwikkeld.

Hoofdindeling

Screenshot

Het Moin-scherm is in drie frames ingedeeld:

 • global: gegevens en GUI-elementen die betrekking op de gehele sessie, de gehele alert, enz. Hier key statistieken en taken getoond
 • view: hier wordt de lijst van te bewerken artikelen cq een individueel artikel getoond. Het view-frame kent twee views lijst: een lijst met alle artikelen in de huidige monitor. Per artikel wordt de titel en enkele andere frames getoond. artikel: de inhoud van het huidige artikel wordt getoond.
 • data: gegevens en GUI-elementen mbt één of meerdere artikelen
 • een vierde frame wordt alleen bij configuratie getoond en overlapt de andere drie frames.

Functionaliteit

Aan de hand van door de analist uit te voeren proces wordt hier de functionaliteit benoemd. Bij elk aspect wordt met 'invullen', 'configureren' of 'implementeren' aangegeven welke rol de functie uitvoert.

Eigenschappen van het tool en oplossing

 • de oplossing kan meerdere RSS-formaten lezen (in ieder geval Atom en RSS2) (nieuw formaat: implementeren)
 • de oplossing kan naast RSS ook andere feeds lezen (o.a. Clipit API) (nieuwe URL: configureren; nieuwe API: implementeren)
 • de oplossing kan meerdere RSS feeds (URL) lezen (configureren)
 • de oplossing voert een aantal analyses en transformaties uit op de feeds. In deze analyses en transformaties kunnen de volgende zaken worden afgehandeld hernoemen en toevoegen tags (configureren) hernoemen van waarden naar een standaardwaarde (configureren) ** herkennen en vlaggen van doublures (implementatie)
 • per klant/profiel is configureerbaar welke feeds gelezen worden
 • per klant/profiel zijn de analyses en transformaties configureerbaar. Er zijn (in de oplossing) wel een aantal analyses built-in, zoals doublure-detectie.
 • de analist kan inloggen o.a. om bij te houden welke analist een alert maakt
 • de analist kan een klant/profiel selecteren
 • de manier waarop duplicaten worden behandeld is per klant configureerbaar (uitsluiten, aggregeren, samenvatting, ...). Welke mogelijkheden geconfigureerd kunnen wordt is bepaald in de implementatie.

tool

 • per klant/profiel worden alle ingelezen items getoond in een overzichtsscherm
 • de analist kan handmatig een artikel toevoegen
 • de analist kan in het overzichtsscherm items selecteren, uitsluiten voor verdere monitoring, rangschikken qua volgorde, aanmerken als duplicaat (naast de automatische detectie) en openen voor bewerking in detail
 • bij het bewerken in detail kan men laagdrempelig naar het volgende te bewerken item gaan
 • het toont de tekstuele inhoud danwel de in een link verwezen (grafische) inhoud
 • van duplicaten wordt slechts één versie in detail bewerkt
 • per klant/profiel worden de in te vullen cq te controleren velden getoond
 • welke velden per klant/profiel getoond worden is configureerbaar
 • de analist kan incidenteel extra velden selecteren en invullen. Dit kunnen nieuwe velden zijn danwel standaard velden die voor deze klant/profiel normaal niet ingevuld worden.
 • de analist kan wijzigingen in een item opslaan
 • het tool waarschuwt de analist als ’verplichte’ velden niet (goed) zijn ingevuld
 • welke velden ’verplicht’ zijn is configureerbaar

oplossing

 • De oplossing kan na bewerking met het tool per klant/profiel één of meerdere feeds maken (t.b.v. Dome, alert en evt klanten)
 • Deze feeds kunnen verschillen in het aantal en de naam van velden (configureerbaar)
 • De feeds t.b.v. alerts kan met een klant-specifiek template gecombineerd worden (bijvoorbeeld in Mailchimp) en is dan direct klaar voor verzending
 • Verzending kan in de regel direct via e.g. Mailchimp gebeuren

Next Post Previous Post