MijnIBDCoachApp

is een app die IBD patiënten begeleidt en informeert. De app helpt gebruikers met interactieve, multimediale questionnaires het ziektebeeld in kaart te brengen en tijdig hulp te vragen wanneer nodig.

MijnIBDCoachApp gerealiseerd als web-app op basis van HTML, CSS, JavaScript, Jquery) en sluit middels Ajax aan op een (Microsoft) applicatieserver. MijnIBDCoachApp is platform-onafhankelijk en ondersteunt naast tablets ook zeer kleine telefoonschermen.

Oplossing

MijnIBDcoach is een applicatie welke de gebruiker helpt beter om te gaan met IBD (inflammatory bowel disease).

MijnIBDcoach bestaat uit een aantal hoofdcomponenten welke onlosmakelijk tezamen geboden functionaliteit en gebruiksgemak bieden. Deze hoofdcomponenten zijn

  • Een database waar gebruikersgegevens worden opgeslagen (personalia, status en ontwikkeling ziektebeeld)
  • Eén of meer (eindgebruiker) user interfaces welke via internet de gebruiker toegang geven tot gebruikersfuncties en informatie
  • Een content-management systeem waarin de redactie van de geboden informatie wordt uitgevoerd door een leverancier
  • Een user interface voor de zorgverleners om te communiceren met de eindgebruiker en om voor de eindgebruiker gewenste toegankelijkheid tot informatie en functies in te stellen. De bestaande (eindgebruikers) user interface is een interactieve website welke de geboden informatie en functionaliteit op een PC, desktop, laptop of tablet ontsluit. Dit project betreft het vervaardigen en leveren van een nieuwe (eindgebruikers) user interface (te noemen de Mobiele Applicatie), welke deze informatie en functionaliteit op een smartphone of kleine tablet ontsluit.

Screenshot

De Mobiele Applicatie biedt derhalve onder de naam MijnIBDcoach informatie en functies aan om beter om te gaan met IBD. De Mobiele Applicatie werkt onlosmakelijk op basis van de overige bestaande hoofdcomponenten database, content management systeem en zorgverleners-user interface. De Mobiele Applicatie biedt vergelijkbare functies en informatie aan de gebruiker aan als de website, en geeft de gebruiker een met de website vergelijkbare gebruikservaring, zij het middels apparaten met een doorgaans veel kleiner scherm.

De Mobiele Applicatie bestaat uit een aantal software-componenten welke onlosmakelijk tezamen informatie en functionaliteit bieden. Het betreft internet software, welke als volgt is onder te verdelen:

  • HTML, waarin structuur en onverandelijke tekstuele informatie is vastgelegd (dat wil zeggen, niet voortkomend uit de database en het content-management systeem)
  • CSS, waarin stijlkenmerken zijn vastgelegd (kleuren, plaatsingen, grooten)
  • JavaScript, waarin interactief gedrag is vastgelegd, zowel omvattende de interactie met de gebruiker alswel de interactie met de database en het content- management systeem
  • Grafische elementen (beelden)

Screenshot

Next Post Previous Post