Moin

is een werkbank voor het analyseren van nieuwsberichten en het prepareren van een nieuwsbrief daarover. Van verschillende leveranciers stromen berichten binnen (RSS en XML) die door de menselijke analist beoordeeld, gerubriceerd en aangepast moeten worden. Binnen korte tijd worden honderden berichten samengevat in een overzichtelijk, volgordelijke nieuwsbrief toegespitst op de wensen van de klant kwa structuur, informatie en opmaak.

Moin is gerealiseerd als web-app op basis van HTML, CSS, JavaScript, Jquery) en een (virtuele) server op basis van Node.js. Moin is platform-onafhankelijk en stelt meer dan twintig analisten in staat tegelijk evenzovele klanten te bedienen.

Oplossing

Een toolselectietraject moet een tool vinden wat enerzijds zoveel mogelijk gewenste functionaliteit biedt en anderzijds ingepast kan worden in het bestaande landschap met minimale configuratie.

1 Componenten

De oplossing moet RSS-streams inhoudelijk veranderen (volgorde en meta-data). Derhalve zal de oplossing nieuwe RSS feeds genereren die de voorverwerkte inhoud van de bestaande streams (van de leveranciers) representeren. De Media Dome raadpleegt deze nieuwe stream in plaats van de bestaande (hiertoe moet de Media Dome aangepast worden).

Deze nieuwe streams moeten opgeslagen en uitgeleverd worden. Daartoe moet er een geschikte RSS-server zijn, al dan niet geïntegreerd in de wasstraat.

Onderzocht moet worden in hoeverre het wenselijk is dat deze server gehele artikelen opslaat en niet alleen meta-data en links en wat de auteursrechtelijke kaders hieromtrent zijn.

2 Functionaliteit
 • Configureren RSS input feeds ** merk op dat de leveranciers op basis van IP-adressen autheticeren.
 • Inlezen RSS feed
 • Overzicht bekijken Uitsluiten van artikelen Samenvoegen van artikelen ** Data kunnen aanpassen
 • Duplicaten verwijderen Handmatig Automatisch op basis van instelbare patronen
 • Relevantie bepalen
 • Volgorde bepalen
 • Meta-data bekijken
 • Meta-data aanpassen
 • Configureren RSS output feeds

Screenshot

3 Specifieke wensen
 • De volgorde van artikelen kan makkelijk veranderd worden
 • Stuurinformatie (zoals de behandelende analist) kan automatisch of handmatig toegevoegd worden als meta-data
 • Meta-data kan makkelijk veranderd of toegevoegd worden.
 • Verplichte velden kunnen per klant/profiel geconfigureerd worden
 • Incidenteel kan men van verplichte velden afwijken
 • Artikelen kunnen ad hoc worden toegevoegd (op basis van minimaal benodigde informatie)
 • hoe om te gaan met gedupliceerde artikelen op verschillende plaatsen (op internet). Een samenvatting tonen, één instantie tonen of alle referenties tonen, of een combinatie hiervan. De Media-Dome kan groeperen maar niet alle gecombineerde mogelijkheden. Echter: deze wens heeft misschien implicaties voor Dome
 • Een aantal berekende waarden (e.g. media-waarde) zijn een gewogen factor op andere waarden; de wegingen liggen vast en zijn niet (makkelijk) te veranderen. Het is wenselijk dergelijke berekende waarden laagdrempelig toe te kunnen voegen: ad-hoc of per klant/profiel. Echter: deze informatie gebruikt waarden die in de Dome zitten. Het is onduidelijk hoe dit gestalte zou kunnen krijgen. Van belang is welke informatie tijdens het monitoren al van belang is tegenover informatie die bij of na de analyse pas relevant is.

Tijdens de interviews zijn nog meer wensen naar voren gekomen. Wensen die vooral de Dome cq de opmaak raken (en niet zozeer de wasstraat) zijn hier niet meegenomen.

4 Technische inbedding

Dit document kijkt naar informatie en functionaliteit, en nog niet naar technische inbedding.

 • De oplossing moet gekoppeld worden aan Dome en andere componenten
 • De oplossing moet draaien op een onderhoudbare server.

Screenshot

Next Post Previous Post