SecuriDoc

is een architectuur op basis van bestaande componenten, welke in de gemeentelijke context, veiligheidsnormen en IT-richtlijnen het volgende biedt:

 • een app die Raadsleden veilige toegang geeft tot vertrouwelijke documenten. De documenten worden versleuteld verstuurd via internet
 • een applicatie die bestuursondersteuning gelegenheid geeft documenten en toegangsrechten te beheren; die versleutelde documenten opslaat en alleen na authenticatie uitgeeft; en die alle toegang administreert en toegangslogs (per document of zelfs per bladzijde) toont aan het geautoriseerd gezag

Oplossing: SecuriDoc

Securidoc biedt:

 • Een app die Raadsleden veilige toegang geeft tot vertrouwelijke documenten. De documenten worden versleuteld verstuurd via internet
 • Een applicatie die bestuursondersteuning gelegenheid geeft documenten en toegangsrechten te beheren
 • Een applicatie die versleutelde documenten opslaat en alleen na authenticatie uitgeeft
 • Een applicatie die alle toegang administreert toegangslogs (per document of zelfs per bladzijde) toont aan het geautoriseerd gezag

![Screenshot](SecuriDocFig3.jpg class="image-right image-25")

SecuriDoc biedt een oplossing die aan de volgende criteria voldoet:

 • De geheime stukken zijn voor raadsleden in het normale werkproces bij de hand. Fysiek reizen naar de plaats van geheime documenten (het geheime kastje) is niet meer noodzakelijk
 • De toegang tot de app is beveiligd en alleen na authenticatie kunnen stukken ingezien worden. Authenticatie geschiedt op basis van een password, of, afhankelijk van de wensen en eisen binnen de gemeente, op basis van een tan-code of sms-code.
 • De stukken worden versleuteld verstuurd en zijn voor derden niet toegankelijk
 • De app staat kopiĆ«ren, printen, emailen of opslaan niet toe.
 • Of en in hoeverre raadsleden stukken raadplegen is voor anderen normaal niet zichtbaar.
 • De middelen voor de burgemeester bij het onderzoeken naar vermeend lekken nemen toe. Van alle documenten is bekend door wie en wanneer ze zijn geraadpleegd, desgewenst per bladzijde.
 • De toegankelijkheid van stukken wordt niet belemmerd door oneigenlijke aspecten zoals ruimtegebrek. De toegankelijkheid kan (door bestuursondersteuning) zeer genuanceerd ingesteld worden met automatisch aan en afstellen van die toegankelijkheid.
 • Het is mogelijk 'automatisch' te zoeken in de inhoud van geheime stukken.

Screenshot

Previous Post