Babelfish Projecten

Architectuur, Software Engineering, Virtualisatie
Multi-media, Webtechnologie, Apps & Sites

SecuriDoc

is een architectuur op basis van bestaande componenten, welke in de gemeentelijke context, veiligheidsnormen en IT-richtlijnen het volgende biedt:

  • een app die Raadsleden veilige toegang geeft tot vertrouwelijke documenten. De documenten worden versleuteld verstuurd via internet
  • een applicatie die bestuursondersteuning gelegenheid geeft documenten en toegangsrechten te beheren; die versleutelde documenten opslaat en alleen na authenticatie uitgeeft; en die alle toegang administreert en toegangslogs (per document of zelfs per bladzijde) toont aan het geautoriseerd gezag

Continue Reading...

Moin

is een werkbank voor het analyseren van nieuwsberichten en het prepareren van een nieuwsbrief daarover. Van verschillende leveranciers stromen berichten binnen (RSS en XML) die door de menselijke analist beoordeeld, gerubriceerd en aangepast moeten worden. Binnen korte tijd worden honderden berichten samengevat in een overzichtelijk, volgordelijke nieuwsbrief toegespitst op de wensen van de klant kwa structuur, informatie en opmaak.

Moin is gerealiseerd als web-app op basis van HTML, CSS, JavaScript, Jquery) en een (virtuele) server op basis van Node.js. Moin is platform-onafhankelijk en stelt meer dan twintig analisten in staat tegelijk evenzovele klanten te bedienen.

Continue Reading...

This reference architecture describes the structure and functionality of Business and Operations Support Systems. A reference architecture is a compromise by necessity. On the one hand, it sketches an ideal situation which serves as a point of reference for all (near-future) architectures and design...

Continue Reading...

Channel Roadmap

We offer an architectural view on customer channels. We are limited to communication directly or indirectly with customers, and do not consider communication with suppliers, other partners except resellers, government agencies, our employees (for instance in HR processes) etcetera....

Continue Reading...

Moin advies en functionele specificatie

is een werkbank voor het analyseren van nieuwsberichten en het prepareren van een nieuwsbrief daarover. Van verschillende leveranciers stromen berichten binnen (RSS en XML) die door de menselijke analist beoordeeld, gerubriceerd en aangepast moeten worden. Binnen korte tijd worden honderden berichten samengevat in een overzichtelijk, volgordelijke nieuwsbrief toegespitst op de wensen van de klant kwa structuur, informatie en opmaak.

In dit Advies is een functionele specificatie voor Moin ontwikkeld.

Continue Reading...

SystemMage is een raamwerk voor gecomponentiseerde systemen voor analyse & transformatie van broncode.

Centraal is een software bus waaraan componenten gekoppeld zijn en waardoor deze componenten bestuurd worden en onderling communiceren.

SystemMage bestaat uit zeven aspecten:

Continue Reading...