Babelfish Projecten

Architectuur, Software Engineering, Virtualisatie
Multi-media, Webtechnologie, Apps & Sites

Moin

is een werkbank voor het analyseren van nieuwsberichten en het prepareren van een nieuwsbrief daarover. Van verschillende leveranciers stromen berichten binnen (RSS en XML) die door de menselijke analist beoordeeld, gerubriceerd en aangepast moeten worden. Binnen korte tijd worden honderden berichten samengevat in een overzichtelijk, volgordelijke nieuwsbrief toegespitst op de wensen van de klant kwa structuur, informatie en opmaak.

Moin is gerealiseerd als web-app op basis van HTML, CSS, JavaScript, Jquery) en een (virtuele) server op basis van Node.js. Moin is platform-onafhankelijk en stelt meer dan twintig analisten in staat tegelijk evenzovele klanten te bedienen.

Continue Reading...

MijnIBDCoachApp

is een app die IBD patiƫnten begeleidt en informeert. De app helpt gebruikers met interactieve, multimediale questionnaires het ziektebeeld in kaart te brengen en tijdig hulp te vragen wanneer nodig.

MijnIBDCoachApp gerealiseerd als web-app op basis van HTML, CSS, JavaScript, Jquery) en sluit middels Ajax aan op een (Microsoft) applicatieserver. MijnIBDCoachApp is platform-onafhankelijk en ondersteunt naast tablets ook zeer kleine telefoonschermen.

Continue Reading...

Moin advies en functionele specificatie

is een werkbank voor het analyseren van nieuwsberichten en het prepareren van een nieuwsbrief daarover. Van verschillende leveranciers stromen berichten binnen (RSS en XML) die door de menselijke analist beoordeeld, gerubriceerd en aangepast moeten worden. Binnen korte tijd worden honderden berichten samengevat in een overzichtelijk, volgordelijke nieuwsbrief toegespitst op de wensen van de klant kwa structuur, informatie en opmaak.

In dit Advies is een functionele specificatie voor Moin ontwikkeld.

Continue Reading...

SystemMage is een raamwerk voor gecomponentiseerde systemen voor analyse & transformatie van broncode.

Centraal is een software bus waaraan componenten gekoppeld zijn en waardoor deze componenten bestuurd worden en onderling communiceren.

SystemMage bestaat uit zeven aspecten:

Continue Reading...